Välkommen till PIM-Examination
 
 
 
 
Välkommen till PIMTEST

 

Man kan nu skicka och hämta filer igen.


PIM avvecklas 1 juli 2014

I juli 2013 tog generaldirektör Anna Ekström ett beslut om att avveckla utbildningen Praktisk it- och mediekompetens, PIM. Det innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning.

Efterfrågan på PIM-utbildningen har minskat. Det saknas också medel för att fortsätta driva utbildningen och pilotprojektet. Skolverket har sedan 2011 inte fått några riktade medel för att driva regeringsuppdraget om it i skolan där PIM och PIMlab ingår.

PIM har bedrivits mycket framgångsrikt under sju år och ett stort antal av landets skolor och förskolor har genomfört utbildningen. Intresset för att starta utbildningen har minskat under de sista åren, eftersom så många lärare och förskollärare redan har genomfört PIM.

Avvecklingen innebär att från och med den 1 juli 2014 måste alla skolor och förskolor ha avslutat sin PIM-utbildning. Efter det datumet kan man inte längre ta del av handledningar, inskickade uppgifter eller användarinformation.

Vi tackar för er medverkan och hoppas att ni har haft stor glädje av PIM.


Frågor om avvecklingen
Maria Weståker
Chef för undervisningstödsenheten
E-post: maria.westaker@skolverket.se
Tel: 08-5273 3193

Frågor om hur kommunen ska avsluta PIM-utbildningen
Mikael Iselow
Undervisningsråd
E-post: mikael.iselow@skolverket.se

 

Välkommen till PIM-test, ett erbjudande till landets kommuner.

Utifrån materialet på webbplatsen www.pim.skolverket.se erbjuds Sveriges kommuner att få möjligheten att examinera personal inom utbildningsområdet.
Denna webbplats fungerar som ett administrativ tjänst där kommuner som ingått avtal med Skolverket kan hantera examinationen.
För dig som vill veta mer om hur kommunen kan arbeta organiserat med PIM finns mer material. Du kan även skriva till piminfo@skolverket.se


 Information om PIM-test

Utgångspunkten för PIM-test är innehållet i de 10 handledningarna PIM:

 www.pim.skolverket.se

För att du skall veta vad i PIM som tas upp på respektive nivå finns ett studiekort där du ser hur det är upplagt.

 Studiekort (pdf)

 
 
Innan du kan delta måste du fått uppgifter om vilken examinator och grupp du skall välja. Därefter registrerar du dig och kan börja.
 
 
 
 
Har du glömt ditt lösenord?